Wie is In De Ruimte; klik hier

Onze visie 
Door het afbrokkelen van de huidige economische structuur ontstaat er in de samenleving behoefte aan nieuwe initiatieven die meer sociaal, lokaal en duurzaam gericht zijn. Effectieve samenwerking is het sleutelwoord en de kracht zal steeds meer komen vanuit diverse samenwerkende ‘cellen’ (organisaties, zzp-ers en particulieren) in plaats van uit een van boven opgelegde structuur waarbij het gaat om maximalisatie van financiële groei en winst. Ondernemen op basis van authenticiteit en eigenheid krijgt steeds meer waardering en aantrekkingskracht. Authenticiteit werkt magnetiserend en is het principe waar vanuit In De Ruimte werkt.

Onze missie
In De Ruimte wil bijdragen aan een duurzame samenleving en een solidaire economie en wil mensen bewust maken van nieuwe vormen van samenwerking. In De Ruimte werkt daarom bijvoorbeeld met een organisatiestructuur die gebaseerd is op effectief samenwerken en daarnaast werkt IDR met alternatieven van betaling. IDR wil met de door haar gefaciliteerde initiatieven en mogelijkheden een breed publiek bereiken.

Ons doel
In De Ruimte biedt ruimte. Ruimte voor het creëren van een netwerk, een platform, een inspiratiebron en een broedplaats waar innovatieve, creatieve en duurzaam ondernemende mensen samen kunnen komen om kennis en ideeën uit te wisselen, samen te werken en nieuwe initiatieven te ontplooien. Daarnaast wil IDR duurzame produkten en diensten onder de aandacht brengen.

In De Ruimte is een sociale onderneming en draait op eigen kracht (zonder subsidie).

Onze inspiratiebron
ik = wij