IDR: ik = wij

16:41 in quicklink by Han Hegeman

Ik = wij. ‘Ik’ is ons eigen, persoonlijke levensverhaal. Dat levensverhaal staat niet op zichzelf. We zijn allemaal onderdeel van een geheel. In alles wat we doen, is ‘ik’ verbonden met ‘wij’, of je het nu wilt of niet. Wij mensen zijn niet alleen als personen onlosmakelijk verbonden met elkaar, ook de handelingen die we verrichten en de producten die we kopen zijn onderdeel van een groter geheel. Ik = wij. Ik ben dus onderdeel van ‘wij’ en heb dus ook invloed! Door ons te verbinden, krachten te bundelen, staan we sterk. En kunnen we veranderingen teweeg brengen die je in je eentje niet had kunnen bereiken. Daarom bieden we ruimte. Voor het creëren van een netwerk, een platform, een inspiratiebron en een broedplaats waar ondernemende mensen samen kunnen komen om kennis en ideeën uit te wisselen, samen te werken en nieuwe initiatieven te ontplooien. Daarnaast brengen we graag leuke, lekkere en mooie (duurzame) producten en diensten onder de aandacht.

Voor meer informatie over de oprichters en betrokkenen van IDR klik hier.