Uuro: uitleg & spelregels

19:40 in bericht by Talma Joachimsthal

De Uuro: doe het niet zelf

In De Ruimte lopen veel mensen rond met verschillende talenten. Als zelfstandige moet je veel zelf doen en kan het handig zijn als mensen jou helpen. De stap is soms groot om dingen ‘zomaar’ aan anderen te vragen. Vaak weet je ook niet precies wat de ander doet.

Alternatief geld voor leden van In de Ruimte

In De Ruimte heeft een alternatief geldsysteem voor haar leden. Concreet gaat het om biljetten die ingewisseld worden voor diensten: Uuro’s. We hebben bij de opzet gekeken naar andere alternatief geldsystemen. Bij veel projecten blijkt het succesvol om arbeidsuren te kiezen als waarde eenheid: vandaar de naam Uuro.

Opmaak 1

Doel

Het doel van de Uuro is om het onderlinge contact en samenwerking nog meer te stimuleren, de drempel om elkaar dingen te vragen te verlagen en het netwerk van In De Ruimte verder op te bouwen. De Uuro kan je helpen om je netwerk uit te breiden en je diensten te promoten. Vaak krijg je een opdracht via mond-op-mond reclame. De deelnemers kennen jouw producten en diensten en kunnen deze weer promoten in hun netwerk.

Voorbeeld

Voorbeeld: Ik geef Piet feedback over zijn website, en ontvang 1 Uuro van Piet voor om en nabij één uur helpen. Later vraag ik Marie of ze mij wil helpen met het ontwerp van een flyer en betaal een Uuro aan Marie. Het printen kost materieel, is geen dienst, en betaal ik zelf met Euro, niet Uuro.

Evaluatie
We willen graag feedback en informatie verzamelen om de pilot te kunnen evalueren. Daarom gebruiken we een Google formulier voor informatie-inzameling en stellen mondeling en geschreven feedback op prijs.

Uuro online en informatiebronnen
Het actuele portaal voor de Uuro bevindt zich nu hier.

Uuro spelregels

Meedoen impliceert:
1) Je accepteert dat de waarde van de Uuro’s besloten zit in het vertrouwen van de cirkel van het  In De Ruimte netwerk en in waar de Uuro’s voor staan: arbeidsuren.
2) Dat je enige bereidheid voelt om diensten aan te vragen en diensten aan te bieden aan andere participanten. Je mag natuurlijk ook redelijkerwijs diensten weigeren.
3) Dat je discreet en integer omgaat met de Uuro-biljetten. Makkelijk.
4) Dat je, tenminste voor de pilotperiode, bereid bent je transacties te communiceren in de interne groep.
5) Dat je een profiel hebt/aanmaakt op InDeRuimte.org, omwille de interne communicatie.

Mocht je met het project mee willen doen, dan geef je je op via uuro@inderuimte.org of persoonlijk bij Nima of Bart. Het volgende gebeurt:
– Je ontvangt voor het begin 3 Uuro’s.
– Je wordt toegevoegd aan de InDeRuimte groep zodat je participanten/aanbieders én het aanbod kan zien.
– Je gaat verder je eigen gang en ziet wat er gebeurt met de Uuro’s en contacten.

Na dit strenge kleine lettergedoe: veel plezier met je nieuwe money!

Initiatiefnemers:
Nima Madjzubi: uuro@inderuimte.org
Bart van den Bosch bartvdbosch@brandnewenergy.nl