Verduurzamen gebouwde omgeving

15:31 in bericht by Talma Joachimsthal

Het Platform Economie & Ruimte organiseert een reeks events rondom het thema Verduurzamen van de Gebouwde Omgeving, waarbij twee symposia op één dag worden gehouden. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Wat is de weg naar een duurzame gebouwde omgeving?

Bij het event VERDUURZAMEN Gebouwde Omgeving zullen interessante sprekers aanwezig zijn zoals Anke van Hal (Nyenrode), Jan Voskamp (Ymere), Ivo Opstelten (Energiesprong) en Rob Bogaarts (Woonbedrijf). Het ochtendsymposium VERDUURZAMEN Mijn Wijk gaat over bewonersparticipatie bij het verduurzamen van wijken. Het middagsymposium VERDUURZAMEN Woningvoorraad gaat over de impact van het omarmen van een duurzaamheidstheorie binnen een organisatie, zoals bij gemeenten en woningcorporaties.

Symposium (ochtend)
Zowel de lokale overheden als woningcorporaties staan voor de opgave om met minder geld meer te doen. Om dit goed te laten slagen dienen er fundamentele zaken te veranderen. De zoektocht is naar “de steen der wijzen” om zware bezuinigingen door te kunnen voeren en toch de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en – indien wettelijk vereist – zelfs nog uit te breiden.

Het fundamentele zit in een verander(en)de positie van de organisatie zelf. Voorheen was er geld genoeg, waardoor de gemeente of woningcorporatie zelf kon sturen en uitvoeren (voor de burgerij). Dat gaat echter niet meer op, zodoende moeten anderen ook gaan meedoen (met de burgerij). Het is zelfs de vraag of – op termijn – de anderen het niet geheel zelf moeten gaan doen (door de burgerij). Het begrip ‘burgerij’ staat hier voor de verzameling van de individuele burgers, bedrijven en niet- gouvernementele organisaties. De transitieopgave van voor naar met en door zal als doel moeten hebben om het creëren en behouden van vitale, duurzame leefomgevingen mogelijk te blijven maken.
Tijdens dit symposium zullen verschillende sprekers toelichten wat de kansen en mogelijkheden zijn om samen met de burgerij met de gebouwde omgeving aan de slag te gaan.

Symposium (middag)
Voor het behalen van duurzaamheidsambities van gemeenten speelt de gebouwde omgeving een cruciale rol. Bij woningcorporatie blijkt verduurzaming essentieel om de stijgende woonlasten voor de huurders beheersbaar te houden. Door krachten te bundelen kan dit thema vanuit verschillende perspectieven worden aangepakt. Hoe zou deze aanpak door samenwerking vorm kunnen krijgen? Hoe kan duurzaamheid worden ingebed in de reguliere werkzaamheden? Zijn er andere aanknopingspunten om de woningvoorraad te verduurzamen, zoals bij mutaties, onderhoudswerkzaamheden of verandering om beter aan te sluiten bij de woonwensen. Zou de gemeente woningcorporaties kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningvoorraad?

Gemeentes, woningcorporaties en andere belanghebbenden worden bij dit symposium uitgedaagd om met elkaar van gedachte te wisselen en te kijken naar de uitdaging voor de komende jaren: het verduurzamen van de woningvoorraad.

Voor meer info en aanmelding klik hier.

event_VERDUURZAMEN_Gebouwde_Omgeving_2