Wie

10:02 in Geen rubriek by Talma Joachimsthal

Initiatiefneemster van In De Ruimte is Talma Joachimsthal:
Na 20 jaar ervaring in de vormgeving en communicatie (als een van de vier WAT ontwerpers) voelde ik de behoefte om ‘meer’ te kunnen doen voor de wereld. Niet alleen praten over hoe het allemaal anders en beter kan, maar het echt gaan doen. Het kloostergewelf waar In De Ruimte nu in huist, kwam in 2006 in zeer verwaarloosde staat op ons pad. Na jaren onderhandelen met de toenmalige eigenaar (de gemeente Utrecht) is er verbouwd! We hebben gezorgd voor degelijke ventilatie, vloerverwarming en daglicht door ramen en een ingang naar het Abraham Dolehof. In oktober 2011 opende In De Ruimte haar deuren. 

Inmiddels hadden Arianne Notenboom en Judith Beltman zich bij de plannen voor In De Ruimte gevoegd. Samen hebben we 1,5 jaar kop en schouders onder In De Ruimte gezet zodat we snel en krachtig op de kaart zouden komen te staan. Omdat we alledrie uit de communicatiehoek komen, was dat niet zo moeilijk. Lastiger was het pionieren met de nieuwe economische waarden. Er niet alleen mooi over praten maar het echt doen! 

TalmaIDR_WAT

Talma Joachimsthal, oprichter In De Ruimte.

In De Ruimte is dankbaar
IDR is een sociale onderneming en draait op eigen kracht (zonder subsidie). We zijn iedereen dankbaar die ons een met gift of schenking wil ondersteunen.
IDR is powered by WAT ontwerpers
De website is vormgegeven door Haicu webdesign i.s.m.  WAT ontwerpers